Presseklipp Hamsundagene 2004

Sist oppdatert 26.07.2004.
     

Harstad Tidende 24.07.04, Tom I. Andersen

Åpner Hamsun dagene 

Erika Toth er musikalsk leder, Cathrine Bott er solist og Ola Bremnes skal krydre konserten med Petter Dass' tekster. Det er oppskriften på åpningskonserten under Hamsun dagene på Hamarøy.

Landsdelsmusikerne i Troms, eller Arctimus som de kaller seg består denne gangen av et kammerorkester på 10 strykere, samt sopranen Catherine Bott.


Musikk og tekst
Catherine Bott er en av verdens mest kjente og respekterte tolkere av barokk vokalmusikk, og kan høres som solist på mer enn 70 plateinnspillinger. Hun har opptrådt på de største scenene i Europa, USA og Asia, og har blant annet samarbeidet med The London Philharmonic Orchestra.

 

Nå blir det i samarbeid med Arctimus at vi får høre henne tolke verker av blant andre Vivaldi, Purcell og Telemann. I tillegg blir det opplesninger av vår alles kjente og kjære Ola Bremnes.

 
- En ære å få være med på. Spesielt når jeg får være med på å fronte dette sammen med så mange fantastiske musikere og med Erika Toth i spissen, sier Ola Bremnes
.

____________________

 

Fremover 22.07.04, Jan Erik Teigen

 

Tettpakket program på Hamsun-dagene.

Litteratur- og næringsseminar, kunstutstillinger, en rekke konserter, samisk-norsk forsoningskonferanse, teater og film. Tilbudene er mange når årets Hamsun-dager i Hamarøy

åpnes 30. juli.

Hamsun-dagene arrangeres i år for 12. gang, og kan i den anledning også by på et par nyheter. For første gang inngår nemlig ei «filmuke» i festivalen. Noen dager hvor det vises Hamsun-filmer i et kafé miljø. Nytt er også næringsseminaret om kulturbasert reiseliv og merkevarebygging.

FESTIVALKUNSTNERE

Hamsun-dagene vil også i år presentere et musikalsk bestillingsverk. Årets komponist er Jan Gunnar Hoff fra Bodø, og verket hans «Stein på stein» skal urframføres utendørs på Heia ved Håkonhals.

Årets hovedutstiller heter Borgny F. Svalastog, og arrangøren tror at hun vil bli et spesielt spennende og utfordrende møte for mange. Blant annet har Svalastog de to siste år arbeidet med et prosjekt for å «renvaske» Knut Hamsun, noe som vil komme til utrykk gjennom to- og tredimensjonal kunst i ulike teknikker og materialer, installert både ute og inne. Som tidligere år er også en rekke andre anerkjente bildende kunstnere invitert til festivalen.

 

MUSIKK OG LITTERATUR 

Årets konsert-tilbud er stort, og spenner fra åpningskonserten med sopranen Catherine Bott og landsdelsmusikergruppen Arctimus i den ene enden, til rockegruppa Panzer i den andre. Mellom disse ytterpunktene finnes navn som Mari Boine, soulsangeren Noora, Ole Paus/Jonas Fjeld, Karoline Krüger, Jørn Hoel/Steinar Albrigtsen og jazzsekstetten Pulauskas fra Litauen.

 

Knut Hamsuns forfatterskap står naturligvis sentralt under Hamsun-dagene. Men for de litteraturinteresserte byr festivalen også blant annet på et spennende forfattermøte mellom italienske og norske forfattere. Eller hvorfor ikke kombinere musikk og lyrikk, slik som den kjente forfatteren Eivor Bergum og landsdelsmusikergruppen Arctimus gjør i programmet «Samtaler med gress i Hamsuns rike»?

 

FOLKELIG PREG

Tradisjonen tro har Hamsun-dagene også tilbud til friluftsinteresserte, og til de som liker å gå på «martna». Men det vil ta alt for mye plass å gå inn på programmet i detalj for en festival som varer fra 30. juli til 8. august. De som ønsker en mer detaljert programoversikt enn det Fremover bringer her, kan logge seg inn på Hamsun-dagenes oversiktlige nettsider www.knuthamsun.no. Her finnes programmet fra dag til dag, i tillegg til nyttig informasjon om Hamarøy og festivalen.

 

____________________

 

Avisa Nordland 20.07.04, Ingeborg Volan

 

Rød-Larsen og Juul må droppe Hamsun

Diplomatekteparet Mona Juul og Terje Rød-Larsen har meldt avbud til den samisk-norske forsonings- konferansen under Hamsundagene.

Juul og Rød-Larsen skulle toppe smørbrødlista av innledere på forsoningskonferansen, som tegner til å bli et av høydepunktene under Hamsundagene. I en e-post til arrangørene meddeler imidlertid Mona Juul at planene er blitt forandret. Utenriksdepartementet, hennes arbeidsgiver, har pålagt henne å utsette ferien og beordret henne i tjeneste. Mona Juul er Norges ambassadør til Israel, mens Terje Rød-Larsen er FNs spesialutsending til Midtøsten.

 

Gjennomfører konferansen.

– Vi synes selvsagt det er beklagelig at de må melde avbud. Men slik situasjonen er i Israel og i Midtøsten for øvrig, har vi full forståelse for at de ikke er i stand til å delta, sier konferanseansvarlig Rolf Steffensen til Avisa Nordland.

Steffensen understreker imidlertid at konferansen skal gå som planlagt.

– Dette er en konferanse vi har brukt mye tid og omtanke på å utforme, sier Steffensen.

Hamsundagene arrangerer forsoningskonferansen i samarbeid med Árran, lulesamisk senter i Tysfjord. Begrunnelsen for valg av tema er todelt. For det første uttrykker Knut Hamsun flere steder i sitt forfatterskap nedsettende holdninger til samer, jøder og andre etniske minoriteter. For det andre sviktet Hamsun grovt da han under andre verdenskrig ga sin støtte til den tyske okkupasjonen og til den nazistiske ideologien.

 

Sterke bidragsytere.

– For Hamsundagene er det viktig å understreke at bakgrunnen og behovet for konferansen hos oss lokalt, ikke er blitt mindre ved forfallet fra Rød-Larsen og Juul, sier Steffensen.

De øvrige innlederne og deltakerne ved konferansen burde da også være mer enn nok til å fange interessen hos de fleste. Sametingspresident Sven-Roald Nystø fra Tysfjord vil holde foredrag om "Norge og samene – forsoning i stampe?". Lederen for Riddu Riddu-festivalen, Lene Hansen, bidrar med foredraget "Når veiskilt blir skyteskiver" om forholdet mellom etniske nordmenn og samer i Kåfjord.

 

Profilert borgerrettsaktivist.

I tillegg er Steffensen og arrangementskomiteen stolt over å ha fått den sørafrikanske presten Mike Adams til Hamsundagene og forsoningskonferansen.

– Som prest blant fattige i en farget township, preget av urett, HIV/AIDS, vold og kriminalitet, er han blitt en betydelig lederskikkelse som ofte utfordrer sør-afrikanske myndigheter. Flere ganger har han også tatt initiativ for å skape forsoning innad blant fargede grupperinger. Blant annet har han utfordret og meklet mellom kriminelle gjenglederne, og dermed risikert sitt eget liv. I lange perioder har han og familien vært nødt til å leve med livvakter og under politibeskyttelse. Han har også blitt truet og forsøkt skandalisert. Under apartheidtiden var han også fengslet i en kortere periode, forteller Steffensen i en e-post til Avisa Nordland.

____________________

 

- Avisa Nordland 19.07.2004, Mari Eriksson Sætre

 

Hoff til Hamsun- dagene

Det ligger an til både konflikt og forsoning når Jan Gunnar Hoffs bestillingsverk framføres i et steinbrudd under Hamsun-dagene.

Hoff ser frem til fremførelsen av «stein på stein».

"Stein på stein" heter det nye verket signert av Jan Gunnar Hoff. Det er laget på bestilling av Hamsun-dagene og vil ha sin urpremiære i et steinbrudd på Finnøy. I samarbeid med den fargerike slagverkeren Paolo Vinaccia brukes det i deler av verket samples fra fabrikkanlegg og kraftverk.

 

– Dette gir en helt egen sound, sier Hoff. Han tror det vil passe til steinbruddet.

Bestillingsverket var egentlig ment framført i Fjellhallen i Sagfjorden, men av sikkerhetshensyn får ikke Hamsun-dagene holde konserten her.

Hoff tror det vil kunne bli en spesiell stemning i steinbruddet denne kvelden.

 

– Verket bygges opp som en brytning mellom det varme og vakre mot det kalde og harde. Det er en slags konflikt, men allikevel forsterker disse elementene hverandre på en helt spesiell måte, sier han. Et gjennomgående tema for Hamsun-dagene i år er forsoning.

 

Verket vil også by på majestetiske klanger og vokaler. Per Jørgensen medvirket på Hoffs plate "Moving" (1995) og er kjent for sin særegne stemme og utstråling. Han er også delaktig i " Stein på stein".

– Jørgensen har en enorm kraft og personlighet. Det blir særlig interessant å høre ham i disse omgivelsene, sier Hoff.

 

Også Hamarøys store sønn, Svein Schultz er med i besetningen.

 

____________________

 

- Avisa Nordland 26.6.2004,  Øyvind A. Olsen

 

Forsoning i skyggen av Knut Hamsun

Årets Hamsundager vil ta et oppgjør med Knut Hamsuns negative syn på samer.

 

Direktør Filip Mikkelsen ved Arran (t.v.) og sogneprest Rolf Steffensen i Hamarøy er begge med på å arrangere forsoningsseminar under Hamsundagene 2004.

Hamsundagene og det lulesamiske senteret Árran vil i fellesskap arrangere et dagsseminar om forsoning mellom den norske og samiske befolkningen i Nord-Salten. Blant foredragsholderne er ambassadør Mona Juul og hennes mann Terje Rød-Larsen, visegeneralsekretær i FN, sametingspresident Sven-Roald Nystø og prest og borgerrettsforkjemper Mike Adams fra Sør-Afrika.

Bakgrunnen for seminaret er både Hamsuns holdninger under krigen, samt det faktum at han i flere av sine bøker klart tilkjennegir nedsettende holdninger i forhold til samer, jøder og andre etniske minoritetsgrupper.

– Da jeg først fikk høre om dette kjente jeg meg ikke helt igjen i beskrivelsen. Men, etter å ha lest Hamsuns bøker på nytt måtte jeg bare erkjenne at kritikken var helt berettiget. Etter hvert har jeg også oppdaget at det er ganske stor bevissthet blant mange samer på at Hamsun hadde disse holdningene, sier sogneprest Rolf Steffensen i Hamarøy. Han skal lede seminaret sammen med journalist og forfatter John Gustavsen.

Troverdighet.

Steffensen har lenge ment at dette er en problematikk Hamsundagene er nødt til å ta opp.

 

– Dersom vi skal være en kulturfestival med troverdighet i eget område, må vi snakke sant om dette, hente fram problematikken og forsøke å forstå den, sier han.

 

Direktør Filip Mikkelsen berømmer Rolf Steffensen og Hamsun-dagene for initiativet til seminaret.

 

– Det samiske samfunnet er godt kjent med holdningene Hamsun hadde. Det er på sin plass å ta opp saken og spørre om hva det var som forårsaket disse holdningene, mener Mikkelsen.

 

– Ja, legger Steffensen til, – det må ikke være tvil om at Hamsun-dagene ønsker å yte Knut Hamsun, og alle andre med lignende synspunkter, motstand på dette området. Dette vil vi ikke skal stå uimotsagt.

 

Unnskyldning.

Filip Mikkelsen viser også til at både statlige myndigheter og kirken har kommet med en unnskyldning overfor den samiske befolkningen. Han mener det er behov for en tilsvarende handling i et lite lokalsamfunn som Nord-Salten.

 

Rolf Steffensen understreker at det på forsoningsseminaret ikke legges opp til at noen skal be andre om unnskyldning.

 

– Det handler om å sette i gang en prosess som både er på individplan og på et lokalt, mellommenneskelig plan. Vi vet at det fortsatt lever veldig mange i vårt samfunn, både nordmenn og samer, som fortsatt sliter med konsekvensene av det de opplevde for år tilbake. Vi skal komme til rette med oss selv og historien vår. Det er et hovedpoeng. Gjennom å hente inn perspektiver fra dem som er ute i den store verden og kan vi få hjelp til å se sammenhenger, sier Rolf Steffensen.

____________________

 

- Avisa Nordland, Øyvind A. Olsen

 

To stemmer og to rustne herrer

Karoline Krüger, Jonas Fjeld, Ole Paus og Norsktoppsuksessen Soul Patrol er klare for årets Hamsundager i Hamarøy.

Hamarøy: Arrangørene har mange navn på blokken, men kan først nå gå ut med artister som definitivt vil komme til Hamarøy i august.

 

- Det er ikke vanskelig å få tak i artister, men det kan ofte være problematisk å få et klart ja. Vi er i forhandlinger med flere kjente navn og regner med å få i alle fall en del av disse til Hamsundagene, forteller lederen av hovedkomiteen, Asbjørn Hopland.

 

Sanger Karoline Kruger skal framføre forestillingen «De to stemmer» i Hamarøy kirke 5. august, mens sangerne/gitaristene Jonas Fjeld og Ole Paus spiller enten i Mellageret på Tranøy eller i Hamarøyhallen på Oppeid 6. august. Karoline Krüger har med seg pianist Atle Halstensen til Hamarøy for å framføre «De to stemmer», basert på André Bjerkes dikt. Forestillingen ble første gang framført under Olavsfestdagene i juli 2003. I mars skal den settes oppføres ved Den Nasjonale Scene i Bergen. Krüger oppdaget Bjerkes samlede verker i 1995.

 

- Det er en letthet over språket hans; en letthet som ikke er overfladisk eller flyktig, men bevegelig og sanselig. Og som gir rom for stor dybde, for tanker som virkelig griper tilhøreren. Noen ganger er han rasende vittig og andre ganger berørende alvorlig - og kanskje er han best alle de ganger han

er begge deler samtidig, synes Krüger.

 

Ole Paus og Jonas Fjeld trenger ingen nærmere presentasjon. De har i mer enn 25 år gjort stor suksess, både sammen og hver for seg. Fin musikk, alvor og mye humor preger forestillingene til duoen som blant annet kaller seg «To rustne herrer»