Presentasjon av Hamsun-dager i Milano 17. - 20. november 2005


Forfatteren Knut Hamsun, en av romankunstens største fornyere, vokste opp på Hamarøy i Nordland. For mange er Hamarøy og Nordland synonymt med Hamsuns verden. Mange av forfatterens skildringer av mennesker og natur, skriver seg fra opplevelser knyttet til Hamarøy og de nordnorske landskap. "Det var her min naturfølelse våknet", skriver Knut Hamsun selv.

Gjennom Hamsun-dagene i Milano, med litteratur, musikk, fotoutstilling og filmer, ønsker vi å gi vårt bidrag til å åpne "Hamsuns rike" for et italiensk publikum og til å styrke kulturutvekslingen mellom Norge og Italia.

Men Hamsun-dagene i Milano er møteplass for mye mer enn bare kulturarrangement. Sparebanken Nord-Norge inviterer kunder til kontaktmøte med næringsdrivende fra Milano-regionen. Representanter fra rådmannsutvalget i Salten møter kolleger fra Nord-Italia for å drøfte velferdspolitikk, Reiseliv i Hamsuns rike arrangerer en markedsføringslunsj for italienske turoperatører. Kulturpolitikere fra Nordland og fra Hamsun-stedene Grimstad og Lom møtes for å drøfte kulturbasert næringsutvikling og Hamsun-året 2009. Gjennom Hamsun-dagene i Milano ser man konturene av "Team Hamsun" som kan samarbeide om nasjonale og internasjonale og internasjonale kultur- og litteraturarrangement.

Hamsun-stiftelsen Hamarøy vil rette en takk til samarbeidpartnere/medarrangører: Universitetet i Tromsø, Nordland fylkeskommune og Musikk i Nordland, Knut Hamsun videregående skole, Hamarøy ungdomsskole, Musikk i Troms og fotografen Bjørn Erik Olsen. En stor takk også til våre økonomiske bidragsytere: Kultur og næringsfondet i Nord-Salten, Institusjonen Fritt Ord, Universitetet i Tromsø, Gyldendal forlag. Sist men ikke minst går en stor takk til våre samarbeidspartnere i Italia: Innovasjon Norge og det norske konsulatet i Milano, forlaget Iperborea og Universitetet i Milano.

Med dette ønskes publikum, foredragsholdere, kunstnere, inviterte gjester, generøse sponsorer, velkommen til Hamsun-dagene i Milano.

Hamsun-stiftelsen Hamarøy

Klikk på lenkene under for mer informasjon:

Universitetet i Tromsø

Musikk i Nordland

Musikk i Troms

Knut Hamsun Videregående skole

Bjørn Erik Olsen

 

Sidene er oppdatert og tilrettelagt av:


Knut Hamsun Videregående skole
/ Knut Hamsun Joarkkaskåvllå

<<Tilbake