Presseklipp Hamsundagene 2006

Spennende artister og en grunnstein

an.no [Publisert 27.04.2006]
Av: Øyvind A. Olsen

Arrangørene av Hamsundagene 2006 håper på grunnsteinsnedleggelse for Hamsunsenteret i forbindelse med årets festival.
Programmet for Hamsundagene, som finner sted i tidsrommet fra 29. juli til 5. august, begynner å ta form. Arrangørene holder fortsatt tett om deler av programmet, men det er klart at artister som Maria Solheim og Mari Boine vil komme til Hamarøy.
Kulturminister Trond Giske er invitert til å åpne Hamsundagene som vil inneholde mer enn 50 ulike arrangement innenfor litteratur, musikk, bildekunst og teater, samt en rekke folkelivsarrangementer.
Plateaktuell. Giske er bedt om å åpne arrangementet lørdag 29. juli. Dersom datoen er upassende, mener arrangørene at et besøk på Knut Hamsuns fødselsdag den 4. august vil være et godt alternativ. På denne dagen planlegges premieren på et stort bestillingsverk om den musiske Hamsun, et samarbeid mellom Hamsundagene og Musikk i Nordland.
– Samarbeidet mellom Nordland fylke, Hamarøy kommune og staten om å realisere det nasjonale Hamsunsenteret i Hamarøy tegnet av arkitekten Steven Holl, er inne i en avgjørende fase. Vi håper å kunne nedlegge grunnsteinen for senteret i forbindelse med årets Hamsundager, opplyses det i invitasjonen.
Mari Boine skulle komme til Hamsundagene også for to år siden, men måtte da melde avbud på grunn av sykdom. Nå er hun mer aktuell enn noensinne, blant annet utgir hun ny plate denne uken. Platen har fått strålende kritikker med terningkast seks i Avisa Nordland som en foreløpig topp. Maria Solheim vil avsløre nye sider ved seg selv under Hamsundagene, der hun skal bidra både med kunst og musikk.

Unge kunstnere.

Litteraturseminaret vil finne sted fra 2. til 4. august. Seminarleder Even Arntzen opplyser at programmet stort sett er i boks, og at mange av foredragene vil dreie seg om adapsjon – tilpasning/anvendelse – av Knut Hamsuns liv og verk på forskjellige måter.
Hamsundagene vil også gi rom for unge lovende nordnorske kunstnere og kulturarbeidere. I løpet av uken vil publikum kunne få oppleve utstillinger og konserter hvor disse får fokus. Ved å få presentere sine uttrykk sammen med andre etablerte kunstnere håper Hamsundagene å få vist det mangfoldet og den kvalitet som finnes blant unge fra landsdelen.


Utfordrer unge diktere

16.03.06
HAMARØY

"Hamsun og naturen" er temaet for en dikterkonkurranse Hamsundagene arrangerer i samarbeid med Skriverbua i Nordland fylkesbibliotek.
- Konkurransen arrangeres i et forsøk på å løfte fram litteraturen blant ungdom i forbindelse med Hamsundagene. Alle mellom 12 og 16 år i hele Nordland er invitert til å delta i konkurransen, forteller Jorunn Løding fra Hamsunkomiteen til Avisa Nordland.
Fristen for å levere bidrag til konkurransen er 20. juni. Hver deltaker kan bare levere ett dikt. Vinnerne vil bli annonsert under Hamsundagene. Deltakerne må ta utgangspunkt i to setninger fra Knut Hamsuns roman "Pan" skrevet i 1894.
- Deltakeren må lese sitatet, prøve å fange de følelsene teksten setter i gang og skrive et dikt basert på egne opplevelser i naturen. Diktet kan være kort eller langt, det kan være på rim, men det trenger ikke å rime. Det er du som bestemmer, heter det i utfordringen fra Hamsundagene og Skrivestua.
Kilde: Avisa Nordland


Satser ungt

16.03.06
HAMARØY

Arrangørene av årets Hamsundager ønsker å satse sterkere på unge nordnorske kunstnere sem et ledd i en framtidsrettet planlegging og revitalisering av den kunstneriske delen av arrangementet.
- Hamsundagene har potensial til å bli en ny, synlig arena for presentasjon av unge kunstnere i etableringsfasen. Dette sees i et langsiktig perspektiv der Hamsundagene 2006 blir pilotåret for gjennomføring, påpeker arrangørene i en pressemelding.
Arrangørene viser til at mange nyutdannede kunstnere/designere velger å forlate landsdelen og prøver å skaffe seg et springbrett i større miljøer. Knut Hamsun vokste opp i Hamarøy, han tilbrakte deler av sitt liv her og vendte tilbake som Nobelprisvinner.
- Vi ønsker å gi unge kunstnere en mulighet til å vende tilbake og presentere seg i sin egen landsdel. Mulighetene for unge nordnorske kunstnere og kulturarbeidere er langt bedre i dag enn på Hamsuns tid. Likevel er unge lovende nordnorske kunstnere og kulturarbeidere fortsatt avhengig av andres aktive støtte og oppmerksomhet for å vinne fram. Hamsundagene ønsker å gi denne støtten ved å la disse få presentere sine uttrykk sammen med andre etablerte kunstnere.
Kilde: Avisa Nordland

<<Tilbake