Hamsundagene – En møteplass for rockere og rebeller


Et år før det store Hamsunåret presenteres et festivalprogram som det er all grunn til å stoppe opp ved.

Med dette programmet fremstår Hamsundagene som en festival som vil noe. –

Som ikke trives i skyggenes dal, som en blant mange pregløse sommerfestivaler. Hamsundagene vil gjennom årets program tydeliggjøre sin profil som litteraturfestival. Som en møteplass for den gode og engasjerte litteraturen, og de sterke meningene som skaper debatt – engasjert samfunnsdebatt!

Så vil kanskje noen innvende, hvordan skal det være mulig, fra en utkant som Hamarøy?

Hamarøy er så visst ingen utkant! Hamarøy er midt i verden.
Det viste Hamsun selv ganske så ettertrykkelig da han først på 1900-tallet, fra nettopp Hamarøy, fortsatte å sette dagsorden for samfunnsdebatten i Norge, nær sagt dag ut og dag inn. Fra sin skrivestue på Skogheim ble Hamsun lyttet til. Til glede for noen, til forargelse for mange.

Hamsun var en rockestjerne i sin samtid, som vakte oppsikt overalt han kom. Hamsun var en rebell som stadig skapte uro og debatt ved å stille de ubehagelige spørsmålene, og gjennom det utfordret makten og moralen. Kanskje var det ikke til å unngå at han selv til slutt trådte feil. I alle fall gjorde han det… Skandalisert, men likevel ikke utslått, skrev han sitt siste mesterverk – På Gjengrodde Stier. En forsvarstale, ja visst, men også et vitnesbyrd om enkeltmenneskets iboende verdighet.

Det er ingen tilfeldighet at Hamsundagene, året før jubileumsåret, setter "Makt og moral" som tema for festivalen.

Ikke et tema for pusekatter, akkurat...
Snarere for rebeller og rockere, slike som Gerd-Liv Valla, Ida Maria og Åge Aleksandersen, og enhver annen som våger å stå oppreist der andre legger seg flat.

Det er Hamsun som inviterer og inspirerer. Vi tror samfunnet og vi selv trenger å bli utfordret. Hamsunstiftelsen i Hamarøy håper at Hamarøys befolkning og det tilreisende publikum tar godt imot årets program. Slik kan vi alle være med og berede grunnen for neste års store kulturbegivenhet i Norge – åpningen av Hamsunsenteret, som nå endelig er under bygging.

Velkommen!

<<Tilbake